Zapomniałem hasła


Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego

W celu otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu podatków, podatnik lub osoba reprezentująca podatnika musi złożyć wniosek o niezaleganie. Wniosek ten, to jednostronicowy dokument na którym widnieją dane firmy oraz pomocnicze dla Urzędu Skarbowego informacje takie jak: adres obecnego i innych Urzędów Skarbowych właściwych miejscowo, poprzednie miejsca prowadzenia działalności, poprzednie miejsca zamieszkania w ciągu ostatnich 5 lat.

 

Sytuacje wymagające zaświadczenia
Zaświadczenie o niezaleganiu konieczne jest w przypadku takich sytuacji jak: podpisywanie umów kredytowych z bankami, transakcje zakupu w firmach leasingowych, udział w przetargach. Za zgodą podatnika organy podatkowe mogą także wydać zaświadczenie na wniosek: jednostek uprawnionych do udzielania kredytów i pożyczek, kontrahentów podatników prowadzących działalność, wspólników spółek: jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej czy też małżonka podatnika -w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz członków rodziny podatnika odpowiadających solidarnie za zobowiązania podatkowe związane w prowadzoną działalnością. Aby urząd skarbowy mógł wydać zaświadczenie dla tych podmiotów konieczna jest zgoda podatnika wyrażona na piśmie. Jego podpis musi być notarialnie poświadczony, chyba, że zgoda podatnika wyrażona jest na piśmie, z jego podpisem, pieczęciom. Ubiegając się o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, wnioskodawca może zażądać także podania przez organy informacji związanych z toczącym się przeciwko niemu:
? postępowaniu mającemu na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych,
? postępowaniu w sprawach o przestępstwach skarbowych lub wykroczeniach skarbowych,
? postępowaniu dotyczących okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów oraz podatków,
? postępowaniu egzekucyjnego.
Zasady wydawania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Ustawodawca określił dwie sytuacje w których zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu podatku może być wydane: istnieje wymóg urzędowego potwierdzenia danych faktów, stanu prawnego przez przepisy prawa, lub istnieje konieczność urzędowego potwierdzenia ze względu na interes prawny.
Przed wydaniem zaświadczenia organ sprawdza, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych.
W razie konieczności organ przeprowadza również postępowanie wyjaśniające dotyczące wysokości zobowiązania podatkowego. Zaświadczenie o niezaleganiu wydaje się w momencie całkowitego braku zaległości podatkowych. Samo zaświadczenie potwierdza tylko stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zgodnie z przepisami zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach musi być wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Sytuacje wymagające zaświadczeniao niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu konieczne jest w przypadku takich sytuacji jak:

 • podpisywanie umów kredytowych z bankami, 
 • transakcje zakupu w firmach leasingowych, 
 • udział w przetargach. 

Za zgodą podatnika organy podatkowe mogą także wydać zaświadczenie na wniosek:

 • jednostek uprawnionych do udzielania kredytów i pożyczek, 
 • kontrahentów podatników prowadzących działalność, 
 • wspólników spółek: jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej 
 • małżonka podatnika w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz członków rodziny podatnika odpowiadających solidarnie za zobowiązania podatkowe związane w prowadzoną działalnością. 

Aby urząd skarbowy mógł wydać zaświadczenie dla tych podmiotów konieczna jest zgoda podatnika wyrażona na piśmie. Jego podpis musi być notarialnie poświadczony, chyba, że zgoda podatnika wyrażona jest na piśmie, z jego podpisem, pieczęciom.

ww`Ubiegając się o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, wnioskodawca może zażądać także podania przez organy informacji związanych z toczącym się przeciwko niemu:

 • postępowaniu mającemu na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych,
 • postępowaniu w sprawach o przestępstwach skarbowych lub wykroczeniach skarbowych,
 • postępowaniu dotyczących okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów oraz podatków,
 • postępowaniu egzekucyjnego.

Zasady wydawania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Ustawodawca określił dwie sytuacje w których zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu podatku może być wydane: istnieje wymóg urzędowego potwierdzenia danych faktów, stanu prawnego przez przepisy prawa, lub istnieje konieczność urzędowego potwierdzenia ze względu na interes prawny.Przed wydaniem zaświadczenia organ sprawdza, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych.W razie konieczności organ przeprowadza również postępowanie wyjaśniające dotyczące wysokości zobowiązania podatkowego. Zaświadczenie o niezaleganiu wydaje się w momencie całkowitego braku zaległości podatkowych. Samo zaświadczenie potwierdza tylko stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zgodnie z przepisami zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach musi być wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Ty też możesz skomentować ten artykuł. Podziel się z innymi swoją opinią. Bądź pierwszy !

 • Captcha
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.