Zapomniałem hasła


Zryczałtowany podatek dochodowy

Spis treści: Zryczałtowany podatek dochodowy 1. Dla kogo opodatkowanie w formie ryczałtu? 2. Zasady naliczania podatku 3. Podatek ryczałtowy – limit w 2010r

 

Dla kogo opodatkowanie w formie ryczałtu?
Opodatkowanie w formie ryczałtu reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałtowi szczególnie podlegają przychody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Możliwość opodatkowania ryczałtem nie dotyczy wszystkich podmiotów.  Art. 8 Ustawy zawiera wyłączenia  dla tej formy opodatkowania  dla podatników którzy: osiągają w całości lub części przychody min. z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w zakresie: udzielania pożyczek pod zastaw, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, a także usług tłumaczeń, pośrednictwa finansowego, usług reklamowych, detektywistycznych, rekrutacji pracowników, pozyskiwaniu personelu,  usług  w zakresie edukacji, ochrony zdrowia ludzkiego, związanych z rekrutacją, kulturą, sportem.  Rozliczenie na zasadach ryczałtu nie dotyczy też  podejmujących wykonywanie działalności  po zmianie wykonywanej działalności, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali podatek dochodowy na zasadach ogólnych.. A także podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.
Zasady naliczania podatku
Ryczałt to uproszczona metoda naliczania podatku, bez ustalania podstawy wymiaru. W przypadku wyboru tej formy, podatnicy prowadzą tylko ewidencję przychodów. Podatek obliczany jest od przychodów, a nie od dochodu. Z związku z tym że wysokość kosztów nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu podatku, nie muszą  one  być ewidencjonowane.  Należy jednak zbierać i przechowywać dowody zakupu towarów. Wszystkich zapisów w ewidencji przychodów, dokonuje się na podstawie faktur i rachunków.
Podatnik będący ryczałtowcem jest zobowiązany: ewidencjonować przychody ze sprzedaży towarów i usług, gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencjonować wyposażenie (wartości w przedziale od 1 500 do 3 500 zł), w przypadku zatrudnienia pracowników – prowadzić ewidencję zatrudnienia oraz karty wynagrodzeń pracowników. W ciągu roku podatek ryczałtowy opłaca się do 20- go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego- PIT-28, tj. do 31 stycznia następnego roku. Co miesiąc podatnik oblicza zaliczkę na podatek i odprowadza ją do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli w danym miesiącu przedsiębiorca nie miał przychodów, nie płaci za dany miesiąc podatku.
Odliczanie kosztów w formie opodatkowywania jaką jest ryczałt dotyczy niewielu kosztów, min: składek ZUS własnych i osób współpracujących, darowizn, składek na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa. Wartość ryczałtu uzależniona jest od typu prowadzonej działalności. Wyróżniamy następujące stawki: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5%, 3%.Jeśli podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów opodatkowanych różnymi stawkami, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności.
Podatek ryczałtowy – limit w 2010r
Zgodnie z  Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnicy mogą skorzystać z tej formy jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowym, uzyskali przychody z działalności nieprzekraczające 150 000 Euro. W przypadku podatników  dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, limit dla rozliczeń w tej formie  nie istnieje. Wartość 150 000 EUR po przeliczeniu po kursie NBP z dnia 01.10.2009 daje kwotę limitu równą 633’420 zł .

Dla kogo opodatkowanie w formie ryczałtu?


Opodatkowanie w formie ryczałtu reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałtowi szczególnie podlegają przychody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Możliwość opodatkowania ryczałtem nie dotyczy wszystkich podmiotów.  Art. 8 Ustawy zawiera wyłączenia  dla tej formy opodatkowania  dla podatników którzy: osiągają w całości lub części przychody min. z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w zakresie: udzielania pożyczek pod zastaw, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, a także usług tłumaczeń, pośrednictwa finansowego, usług reklamowych, detektywistycznych, rekrutacji pracowników, pozyskiwaniu personelu,  usług  w zakresie edukacji, ochrony zdrowia ludzkiego, związanych z rekrutacją, kulturą, sportem.  Rozliczenie na zasadach ryczałtu nie dotyczy też  podejmujących wykonywanie działalności  po zmianie wykonywanej działalności, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali podatek dochodowy na zasadach ogólnych.. A także podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.


Zasady naliczania podatku


Ryczałt to uproszczona metoda naliczania podatku, bez ustalania podstawy wymiaru. W przypadku wyboru tej formy, podatnicy prowadzą tylko ewidencję przychodów. Podatek obliczany jest od przychodów, a nie od dochodu. Z związku z tym że wysokość kosztów nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu podatku, nie muszą  one  być ewidencjonowane.  Należy jednak zbierać i przechowywać dowody zakupu towarów. Wszystkich zapisów w ewidencji przychodów, dokonuje się na podstawie faktur i rachunków.
Podatnik będący ryczałtowcem jest zobowiązany: ewidencjonować przychody ze sprzedaży towarów i usług, gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencjonować wyposażenie (wartości w przedziale od 1 500 do 3 500 zł), w przypadku zatrudnienia pracowników – prowadzić ewidencję zatrudnienia oraz karty wynagrodzeń pracowników. W ciągu roku podatek ryczałtowy opłaca się do 20- go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego- PIT-28, tj. do 31 stycznia następnego roku. Co miesiąc podatnik oblicza zaliczkę na podatek i odprowadza ją do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli w danym miesiącu przedsiębiorca nie miał przychodów, nie płaci za dany miesiąc podatku.Odliczanie kosztów w formie opodatkowywania jaką jest ryczałt dotyczy niewielu kosztów, min: składek ZUS własnych i osób współpracujących, darowizn, składek na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa. Wartość ryczałtu uzależniona jest od typu prowadzonej działalności. Wyróżniamy następujące stawki: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5%, 3%.Jeśli podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów opodatkowanych różnymi stawkami, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności.


Podatek ryczałtowy – limit w 2010r


Zgodnie z  Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnicy mogą skorzystać z tej formy jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowym, uzyskali przychody z działalności nieprzekraczające 150 000 Euro. W przypadku podatników  dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą, limit dla rozliczeń w tej formie  nie istnieje. Wartość 150 000 EUR po przeliczeniu po kursie NBP z dnia 01.10.2009 daje kwotę limitu równą 633’420 zł .


Tagi
Zryczałtowany podatek dochodowy 2011 Zryczałtowany podatek dochodowy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Zryczałtowany podatek dochodowy ustawa Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Podobne strony

Ty też możesz skomentować ten artykuł. Podziel się z innymi swoją opinią. Bądź pierwszy !

1 komentarze do tego artykułu

BasiaB 5 czerwiec 2012 03:27:09

Dziękuję, ten artykuł był pomocny ale: Jaki druk skłąda w US?


  • Captcha
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.